Wklęsłe zwierciadło sferyczne

1/d + 1/f = 1/F
Znaleźć   Wiadomo:
      =