Wykryto liniowy wzrost soczewki

Γ = H / h
Znaleźć   Wiadomo:
      =