Wykryto liniowy wzrost soczewki

$$\Gamma = \frac{H}{h}$$
Znaleźć   Wiadomo:
      =