Względny współczynnik załamania

n = v1 / v2
Znaleźć   Wiadomo:
      =