Względny współczynnik załamania

n = n2 / n1
Znaleźć   Wiadomo:
      =