Załamanie światła w pryzmacie: kąt ugięcia

δ = φ(n - 1)
Znaleźć   Wiadomo:
      =