Załamanie światła w pryzmacie: kąt ugięcia

δ = α1 +γ2 -φ
Znaleźć   Wiadomo:
      =