Zdolność soczewki refrakcyjnej

1/d + 1/f = D
Znaleźć   Wiadomo:
      =