Zdolność soczewki refrakcyjnej

$$\frac{1}{d}+\frac{1}{f} = D$$
Znaleźć   Wiadomo:
      =