Zdolność soczewki refrakcyjnej

D = 1 / F
Znaleźć   Wiadomo:
      =