Zwierciadło sferyczne wypukłe

1/d - 1/f = -2/R
Znaleźć   Wiadomo:
      =