Zwierciadło sferyczne wypukłe

$$\frac{1}{d}-\frac{1}{f} = -\frac{2}{R}$$
Znaleźć   Wiadomo:
      =