Zwierciadło sferyczne wypukłe: zwiększenie obrazu

Γ = f / d
Znaleźć   Wiadomo:
      =