Zwierciadło sferyczne wypukłe: zwiększenie obrazu

$$\Gamma = \frac{f}{d}$$
Znaleźć   Wiadomo:
      =