Zwierciadło sferyczne wypukłe: zwiększenie obrazu

Γ = h / h_0
Znaleźć   Wiadomo:
      =