Zwierciadło sferyczne wypukłe: zwiększenie obrazu

$$\Gamma = \frac{h}{h_0}$$
Znaleźć   Wiadomo:
      =