Zwierciadło sferyczne wypukłe

1/d - 1/f = -1/F
Znaleźć   Wiadomo:
      =